Repertoár

középkori és reneszánsz hangszeres zene

magyar és nyugat-európai népzene

barokk kamarazene

önálló hangversenyek

protokolláris rendezvények

program szervezés

 


 

„ Kalandozás Európában ”
- Az európai reneszánsz. -

 

A műsorban hallhatunk:

Angol dalokat Shakespeare korából,

Francia táncdallamokat XIV. Lajos udvarából,

Spanyol harci zenét a forró Dél-Európából,

Svéd dallamot a hideg északi tájakról, és

Ír tájak hangulatát idéző muzsikát.

Természetesen a magyar királyi udvarok zenéje

és a vásári forgatagok népies dallamai is megszólalnak a programban.

 


 

„ Régi dallamok, Népi gyökerek “
-Népzenei dallamok, a magyar és az európai régizenében.-

 

A műsorban elhangzó dallamok, a magyar és az európai régizenében

fellelhető párhuzamokat, hasonlóságokat

és a közös népzenei gyökereket szólaltatja meg.

 


 

„ Udvarházak zenéje “
- Udvari zenék és táncok a régi Európából. -

 

A műsorban megszólalnak a királyi és főúri udvarok zenéi,

és az elmúlt korok táncait megidéző dallamok.

/A programot szinesítheti egy táncos pár bemutatója,de kívánság szerint

a koncert végén a tisztelt közönség is megtanulhat egy-két egyszerűbb tánclépést./

 


 

„ Koncertpódiumi ritkaságok ”
- Válogatás a zeneirodalom ritkán hallható műveiből. -

 

A műsorban hallhatunk:

Érdekes dallamokat, furcsa hangszer összeállítású

darabokat, szokatlan átiratokat.

 


 

„ Hadnagyoknak tanúság “
- Tábori és udvari zene a régi Európából. -

 

A műsorban megszólalnak katonadalok, harcokhoz kötődő tábori és udvari zenék,

fegyvereket, vadászatokat megidéző dallamok.

 


 

„ Egriek, vitézek, végeknek tüköri… ”
- Az egri vár világi zenéje a XVI. század második felében. -

 

A koncert programja a zene segítségével megidézi

a XVI. századi egri vár korának hangulatát.

 


 

A magyar rezidenciális és főúri zene a XVII. században.

 

Válogatás a kor legszebb táncdallamaiból.

/ Kájoni kézirat, Vietórisz kódex, Lőcsei tabulatura /

 


 

„ Királyi udvarok, vándorló dallamok ”
- Az európai reneszánsz Magyarországon -

 

A műsorban megszólalnak a külföldi kéziratokban,

gyűjteményekben fellelhető

magyar vonatkozású táncdallamok.

Megismertetve a közönséget az európai és magyar régizene

hasonlóságával, magyar sajátosságaival,

kölcsönös egymásra hatásaival.